Taking too long? Close loading screen.

Toplu taşımada kullanılan abonman tipi ulaşım kartına yapılan harcamanın eğitim gideri olup olmadığı hk.

  • Arama
  • Özelgeler
  • Toplu taşımada kullanılan abonman tipi ulaşım kartına yapılan harcamanın eğitim gideri olup olmadığı hk.
Tahmini okuma süresi: 1 dk

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

17192610-120[ÖZG-16-33]-182

21/07/2016

Konu

:

Toplu taşımada kullanılan abonman tipi ulaşım kartına   yapılan harcamanın eğitim gideri olup olmadığı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, öğrenci olan çocuğunuza okula gitmek üzere otobüs, tren, tramvay, metro ve benzeri araçlarda kullanabileceği abonman ulaşım kartı aldığınızı ve bu ulaşım kartı bedelinin Burulaş A.Ş. tarafından faturalandırıldığını belirterek, çocuğunuz adına düzenlenen aylık abonman kartı dolum bedelinin yıllık gelir vergisi beyannamesinde vergi matrahından eğitim gideri olarak indirilip indirilemeyeceği konusunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Diğer indirimler” başlıklı 89 uncu  maddesinde, gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden yapılabilecek indirimler bentler halinde sayılmış olup, söz konusu maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde, “Beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121’inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler)” hükmüne yer verilmiştir.

Konuyla ilgili olarak 255 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “Eğitim Giderleri” başlıklı bölümünde “Eğitim ve öğretim kurumları, anaokulu, kreş ve dershanelere eğitim amacıyla yapılan ödemeler ile eğitim amaçlı kurs ücretleri, okul servis ücretleri, kitap ve kırtasiye alımları için yapılan harcamalar ile öğrencilerin özel yurt ve pansiyonlarda kalmaları durumunda ödenen tutarlar vergi indirimine esas alınacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

Yukarıda yer alan hükümlere göre, toplu taşıma araçlarının kullanabilmesi için alınan abonman tipi ulaşım kartı bedellerinin gelir vergisi beyannamesinde eğitim gideri olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde bildirilecek gelirden, çocuğunuza ait okul servis ücretinin, harcamanın Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, eğitim harcaması olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Yazıya ulaşmak için tıklayınız 

Bu makale yardımcı oldu mu?
Beğenme 0
Görüntüleme: 39
Sizde makalenizi kiravergisi.com'da paylaşmak isterseniz lütfen linki tıklayınız