Taking too long? Close loading screen.

Kira Stopaj Vergisi

Tahmini okuma süresi: < 1 dk

Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan 94. maddesinde (Vergi Tevkifatı) Kira Stopajı ile ilgili açıklama getirilmiştir. İlgili maddenin 5.a bendinde “70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden” diye yazılmıştır.

Buna göre; 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemeleri nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.

Bu makale yardımcı oldu mu?
Beğenme 0
Görüntüleme: 13
Sizde makalenizi kiravergisi.com'da paylaşmak isterseniz lütfen linki tıklayınız